Počet prístupov na stránku:

 

Základné informácie

V zmysle ustanovení § 1 písm. g) zákona č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len z.č. 345/2012 Z.z.),

sa zrušujú

 krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie

  
a v zmysle § 6 odst. 1 z.č. 345/2012 Z.z., pôsobnosť krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie

prechádza na

obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídlach krajov.

 Dňom nadobudnutia účinnosti z.č. 345/2012 Z.z. – 1. januára 2013

vzniká

  Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline,

 ktorý vykonáva pôsobnosti bývalého Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina.