Okresný Úrad Dopravy

Úrad sa začlenil do štruktúr MV SR v rámci konsolidácie štátnej správy - akcia ESO II